Opdrachten

Senior projectleider:

 • Ontwikkeling zorgstandaard generalistische diagnostiek en behandeling (in autorisatie, 2014 – 2016)
 • Verschillende projecten en training op gebied van zorgpaden in de huisartsenzorg en basis GGz (2008 – 2016)
 • Ontwikkeling multidisciplinaire richtlijn Dwang en Drang (in autorisatie, 2012 -2016)
 • Ketenzorg depressie, ontwikkeling en evaluatie in twee pilots in huisartsenzorg en basis GGz (2014 – 2016)
 • Projectleider en evaluatie Doorbraak projecten (CVA, Depressie, Angst, Schizofrenie, HCV) (2001 – 2016)
 • Implementatie onderzoek multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen (2010 -2011)
 • Eigen regie project voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (2008 – 2011)
 • Borging landelijk actieprogramma kwaliteitszorg GGz (2008 – 2010)
 • Sneller Beter, programmaleider Doorbraakprojecten in ziekenhuizen (2004 – 2006)
 • Doorbraakproject CVA ketenzorg (2001 – 2005)
 • Projectleider effectieve implementatie ZonMw (1996 – 1998)
 • Projectleider ontwikkeling intakeprocedure Maatschappelijk werk (1992 – 1995)

Functies:

 • Senior wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut (2007 – 2016);
 • Senior Adviseur Zorg Consult Nederland (2005 – 2007);
 • CBO : programmamanager Sneller Beter; programmaleider Doorbraakprojecten; projectleider (2001- 2005)
 • ZonMw: senior stafmedewerker implementatie innovaties in de zorg; programmaleider Effectieve Implementatie (1995 – 2001)
 • NIZW: Programmaleider methodiekontwikkeling 1e lijn, maatschappelijk werk (1988- 1995)
 • RIAGG Westhage- afdelingshoofd preventie / dienstverlening / onderzoek (1980 – 1988)