Home

petervansplunterenDe veranderingen en bezuinigingen in de zorg vragen grote aandacht voor de kwaliteit van de zorg, de implementatie van innovaties en betekenen het doorvoeren van complexe veranderingen in de hoofden en harten van professionals.

Mijn naam is Peter van Splunteren, ik ben senior projectleider, trainer en begeleid ruim 30 jaar allerlei verandertrajecten in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Mijn benadering

Mijn manier van werken kenmerkt zich door zorgvuldigheid, doelgerichtheid en een persoonlijke aanpak. Ik vind het belangrijk dat uw vraag(stuk) centraal staat en dat mijn inbreng bijdraagt aan de oplossing van problemen of aan een betere uitvoering van de zorg.

Daarom is een goed vooroverleg noodzakelijk. In het vooroverleg bespreken we uw vraag en de bijdrage die ik kan leveren om uw organisatie, team(s), werkwijze of management verder te helpen. Als het vooroverleg leidt tot een samenwerking, maak ik een schriftelijk plan van aanpak met een kostenplaatje.

Wat kan ik voor u betekenen?

Mijn deskundigheid kan bijdragen om met u een:

Koers uit te stippelen
Veranderplan te maken
Subsidie aan te vragen
Team te begeleiden en/of te trainen
Voortgang te evalueren
Rapportage te maken