Publicaties

Een (niet volledig) overzicht van relevante publicaties:

Peter van Splunteren, Gerdien Franx en Marleen Hermens. Werken met de vernieuwde zorgpaden. Behandeling van psychsiche problemen in de huisartsenzorg en basis-ggz. Tijdschrift De Eerstelijns, december 2014.

Peter van Splunteren, Hedda van ’t Land. Prikkel patiënt en hulpverlener tot gebruik van e-mental health. Tijdschrift De Eerstelijns, juli 2014

Peter van Splunteren, Jasper Nuijen en Hedda van ’t Land. Leren van steppedcare doorbraakprojecten in depressiezorg. Tijdschrift De Eerstelijns, april 2014.

Splunteren P. van, JR. de Leeuw, I. Boerema, Eigen regie: ontwikkeling en implementatie van een internettoepassing voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Jaarboek Psychiatrische Rehabilitatie. SWP. 2013

Hermens, M. L. M., Splunteren, P. v., Bosch, A. v. d., & Verheul, R. (2011). Barriers to implementing the clinical guideline on borderline personality disorder in the Netherlands. Psychiatric services, 62, 1381-1383.

Splunteren, Peter T van en Hermens MLM (2011), Van kennis naar actie. Toepassing van richtlijnen in de GGZ. Gedragstherapie 2011, 44 285 – 297

Splunteren Peter van, Annemiek van den Bosch, Ineke Kok en Jasper Nuijen (2011). Evaluatie van ggz-doorbraakprojecten. MGv 7/8 blz 518 – 532

Splunteren, P. van & G. Franx (2010). Naar een nieuwe generatie veranderstrategieën in de GGZ. KIZ: tijdschrift over kwaliteit en veiligheid in zorg, 20 (2), 16-17.

Splunteren, P. van (2010). Het kennisbeleid in de GGZ. In: J. Nuijen (red.) Trendrapportage GGZ 2010. Deel 3 Kwaliteit en effectiviteit. Utrecht: Trimbos-instituut. pp 63 – 71.

Splunteren, P van, A. van den Bosch, I. Kok, J, Nuijen (2010). Implementatie van kennis: de impact van doorbraakprojecten in de GGZ. In: J. Nuijen (red.) Trendrapportage GGZ 2010. Deel 3 Kwaliteit en effectiviteit. Utrecht: Trimbos-instituut. pp 83 – 113.

Havenaar Johan, Peter van Splunteren en John Wennink (red). Koersen op kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. ISBN 978 90 232 4359 5 Van Gorcum, Assen 2008.

Splunteren van PT, Konijn Theo, Kwaliteit van keten en netwerken. In: Havenaar Johan, Peter van Splunteren en John Wennink (red). Koersen op kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. ISBN 978 90 232 4359 5 Van Gorcum, Assen 2008.