Werkwijze

Koers uitstippelen

– complexe vraagstukken opsplitsen in behapbare onderdelen, samen de uitdaging aangaan, mensen motiveren mee te doen.

  • Ontwikkeling intakeprocedure Maatschappelijk werk
  • Project Effectieve Implementatie

Plan maken

– duidelijk faseren, doelen en middelen moeten in evenwicht zijn, focus op resultaat per fase.

  • Sneller Beter, programmaleider Doorbraakprojecten in ziekenhuizen

Subsidieaanvraag schrijven

– succesvolle ervaring met schrijven van aanvragen voor verschillende fondsen en Ministeries zoals Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, Ministerie van VWS, zorgverzekeraar en ZonMw.

  • Eigen regie project voor mensen met ernstige psychische aandoeningen
  • Ontwikkeling multidisciplinaire richtlijn Dwang en Drang

Team trainen

– trainen en begeleiden van team in nieuwe werkwijzen en methoden, met behulp van de Doorbraakmethode; maken van zorgpaden met teams in de eerstelijns gezondheidszorg ter verbetering van samenwerking en kwaliteit van zorg.

  • Borging landelijk actieprogramma kwaliteitszorg GGz
  • Projectleider en expert Doorbraak projecten (CVA, HCV)
  • Verschillende projecten en training op gebied van zorgpaden in de huisartsenzorg en basis GGz
  • Pilots Ketenzorg depressie

Voortgang evalueren

– samen met teams pas op de plaats maken, op basis van metingen en ervaringen maken we de balans op en stellen we de plannen bij. 

  • Implementatie onderzoek multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen

Rapportage opstellen

– de opdrachtgever vraagt om een verslag, wat zijn nu de resultaten, hoe kunnen we die zo goed mogelijk communiceren naar de verschillende doelgroepen.